Działka pod zabudowę – na co zwracać uwagę przy jej wyborze

Szukając idealnego miejsca na budowę domu, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Działka pod zabudowę powinna spełniać oczekiwania inwestorów, ale musi też odpowiadać obowiązującym przepisom. Niektóre nieruchomości są bardzo wąskie, jednak nawet jeśli ich szerokość nie przekracza 16 metrów, można znaleźć projekt, który umożliwi realizację inwestycji.

Działka pod zabudowę to marzenie niejednego Polaka. Pozwala zrealizować inwestycję budowlaną i spełnić marzenie o własnym domu. Jednak jej wybór powinien być dobrze przemyślany. Jeśli przy jej wyborze pominiemy niektóre z ważnych czynników, może nas spotkać duże rozczarowanie.

Działka pod zabudowę a sąsiedztwo

Decydując się na zakup nieruchomości, należy wziąć pod uwagę jej otoczenie. Tym, co może zniechęcać, jest bliskość zakładów przemysłowych, głównych szlaków komunikacyjnych i innych obiektów, które mogą wywoływać sporą uciążliwość. Istotne jest także to, kto zamieszkuje sąsiednią nieruchomość. Życzliwy sąsiad jest dziś na wagę złota.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zanim dojdzie do transakcji zakupu, warto sprawdzić, jakie zapisy zawarto w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym, leży konkretna nieruchomość. Może się bowiem okazać, że jest to korytarz ekologiczny, teren o wyjątkowych walorach przyrodniczych lub inny obszar, który nie może zostać objęty zabudową. W planie miejscowym dostępne są też informacje dotyczące dopuszczalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości, nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wielu innych ważnych kwestii, z którymi powinien zapoznać się inwestor.

Kto jest właścicielem nieruchomości?

Działka pod zabudowę może być własnością jednej lub kilku osób. Jeśli istnieje wielu współwłaścicieli, przy podpisaniu aktu notarialnego będą musieli stawić się wszyscy. Dokładne informacje o właścicielach gruntu znajdziemy w księdze wieczystej konkretnej działki. Jej zapisy można sprawdzić w wydziale ksiąg wieczystych sądu właściwego miejscowo ze względu na lokalizację działki.

Hipoteki i inne obciążenia

W księdze wieczystej dostępne są też informacje o ewentualnych obciążeniach ciążących na nieruchomości. Dlatego, jeżeli działka ma wpis do hipoteki albo ciąży na niej służebność przejazdu i przechodu lub inne istotne ograniczenia, dowiemy się o tym, badając księgę wieczystą.

Działka pod zabudowę a badania geotechniczne

Przed zakupem działki warto dowiedzieć się więcej na temat panujących na niej stosunków wodno-gruntowych. Badania geotechniczne pozwolą stwierdzić, jak głęboko znajduje się lustro wody, jaka jest nośność gruntów i jakie powinny być ewentualne dodatkowe zabezpieczenia oraz wzmocnienia, które zapewnią trwałość i stabilność budynku. Natomiast w przypadku miejsc zagrożonych osuwiskami, specjalista wykonujący badanie może całkowicie odradzić budowę na danym gruncie. Dlatego badanie geotechniczne warto wykonać jeszcze przed zakupem działki. Oczywiście po uzyskaniu zgody właściciela.

Działka pod zabudowę może pomóc spełnić marzenia o własnym domu. Jednak decyzja o jej zakupie nigdy nie powinna być podejmowana pochopnie.

Udostepnianie:

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

CommentLuv badge